Публикувана на

„Народна култура на балканджиите“, том 12