Конкурси

Публикувана на

Трети национален детски конкурс „Бостанско плашило“

* * *
Публикувана на

Втори национален фотографски конкурс „Етно обектив“ (Тодоровден)