Публикувана на

Посетете изложбата „Училище любимо… Ваканция здравей!“