Българско участие в годишната конференция на ИКОМ в град Кикинда, Сърбия

Публикувана на 10.05.2024 в 13:44

„Насърчаване на образователните инициативи в българските музеи“ е темата на българската презентация, направена по време на годишната конференция на ИКОМ за Югоизточна Европа, която се проведе в сръбския град Кикинда. Представени бяха акценти от съвместен доклад на проф. д-р Светла Димитрова, д-р Аксиния Бутева и Светлозар Тодоров.

В събитието се включиха представители на Румъния, Сърбия, Словения, Хърватия, Черна гора и България.

Проф. д-р Светла Димитрова, директор на музей „Етър“ и д-р Аксиния Бутева от Регионален археологически музей – Пловдив взеха участие в заседание на борда на организацията. Проф. Димитрова е председател на Българския национален комитет на ИКОМ, а д-р Бутева е част от Изпълнителното му бюро.

„Днес музеят е динамично пространство, в което има възможност за образование, общуване и творчество. Образователната му роля значително нараства и става все по-привлекателна за всички възрасти“, подчерта пред участниците в международния форум Светлозар Тодоров, ръководител на отдел „Културен мениджмънт“ в музей „Етър“.

Той информира присъстващите, че през 2009 г. е приет нов Закон за културното наследство в Република България. Според неговите определения музейната мрежа включва 186 регистрирани музея – 23 национални, 32 регионални, 126 местни, 4 частни и 1 със смесено участие. Освен тях съществуват 54 обществени колекции, в които се съхраняват предмети и движими културни ценности, свързани с локалната история и традиционната култура.

Стана ясно, че една от политиките в Националната програма „България 2030“ е насочена към увеличаване на капацитета на музеите и художествените галерии, като културни средища за разпространение на знания и изграждане на идентичност. През 2018 г. е сключено споразумение между Министерство на културата и Министерство на образованието и науката. То има за цел да разшири интереса у децата и учениците към българската идентичност, историята, традициите и културното наследство. В резултат се организират учебни часове в музеите и посещения на музейни експерти в училищата. С въвеждането на длъжността „музеен педагог“ в много музеи и художествени галерии започват да работят специалисти, които разработват образователни програми и активности за групи, от предучилищното и училищното образование.

За стимулиране на дейности, свързани с неформалното образование през 2018 г. Министерство на образованието и Министерство на културата учредяват награда „Музейна образователна дейност“,която се предоставя ежегодно на музей и музеен специалист за различните категории музеи (национални, регионални, местни).

През 2019 г. е учредена още една награда. Инициатор е Комисията по образование и наука към българския парламент, а награда се нарича „Училището в музея, музеят в училището“. Награда за образователни инициативи в музеите и галериите учредява и сдружение „Български музеи“.

В българската презентация бяха представени по-подробно практики от два музея. В Регионален археологически музей – Пловдив образователната дейност се осъществява от екип, включващ екскурзовод и специалисти от различните отдели на музея. Добри и устойчиви практики в образователната дейност са „Археология за всеки“ и „Образователна инициатива на РАМ – Пловдив“. През 2021 и 2022 музеят получава наградата „Музейна образователна дейност” в категория „Музеен специалист“. Проектът „Археология за всеки“ започва като част от програмата на Пловдив „Европейска столица на културата, 2019“. Насочен е към посетители от различни възрасти. Целта е обогатяване на познанията за археологията и археологическите обекти на територията на града.

Други добри образователни практики има в музей „Етър“, който получава наградата „Музейна образователна дейност“ през 2020 г. за образователните програми „Открий какво умееш“, „Научи и преживей“, „Знам и мога“, „Училище за лазарки“ и „Училище за коледари“. Тогава музеят е посетен от 55 844 ученици и студенти, които са около една четвърт от общо 226 070 туристи. Освен програмите музеят организира ателиета, национални детски конкурси, пленери на детска рисунка, детски празници на занаятите, отбелязване Международния ден на детето.

В българската презентация бе подчертано, че е необходимо да се развива партньорството между образователните институции и музеите и да продължи тяхното взаимно опознаване. Създаването на условия за изучаване на миналото чрез творческа дейност води до увеличаване на интереса на публиката към музеите и до усвояване на културата на поведение в музейна среда от страна на младежите. Създават се положителни нагласи у посетителя към музейната институция и към обществено значими въпроси, свързани с опазване, реставриране, консервиране и социализиране на културното наследство.

Снимките към тази статия са на Народния музей в Кикинда, Сърбия.

Повече информация за годишната конференция на ИКОМ за Югоизточна Европа

Повече за Българския национален комитет на ИКОМ

Сподели в

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *