Национален фонд „Култура“ финансира проект „Минало с бъдеще“ (втора част)

Публикувана на 06.02.2023 в 11:04

Проектът има за цел надграждане на работата с детска публика.


Това е приоритетно направление в цялостната дейност на институцията, тъй като се възпитават бъдещи потребители на музеен продукт, изграждат се вкусове, възпитава се отношение към културното наследство. Чрез това проектно предложение се адаптират вътрешните пространства на новия Музеен детски център, така че те да изпълнят изцяло двете тематични направления, които ще бъдат представени – „Открий какво умееш“ и „Имало едно време“. В тези две тематични направления се интегрират съществуващи вече модули – „Магията на тъканите“, „В грънчарската работилница“, „Открий и узнай“, „Който разбира, тук се спира“, „Куклен театър“, „Кой какъв е и защо такъв е“, които се допълват с ново съдържание.

Екипът, ангажиран с Музеен детски център, ще премине през специализирано обучение за работа с различни видове публики. Реализацията на дейността Обучение за усъвършенстване на комуникационните и презентационни умения на екипа към Музеен детски център ще даде възможност за пълноценно предлагане на всяка една от услугите в него и за по-доброто усвояване на знания и теоретични умения от страна на потребителите. Рекламното и информационно обезпечаване на проекта, а чрез него и на Музеен детски център, ще помогне на екипа да достигне до нови публики и да информира вече ангажираните за възможности, от които да се възползват. Ще се използват съвременни средства, които да обезпечат тази дейност – социални мрежи, медии с културна насоченост, медии, които са предназначени за детска аудитория.

Всяка от предлаганите дейности има потенциал за устойчивост, тъй като дава възможност за осмисляне на голяма част от времето, отделено от потребителите за посещение в музея. Трябва да се има предвид и съвременната тенденция в музеологията за достъпност и участие на публиките в различни дейности и предизвикателства, като се ангажира внимание и се провокира интерес. Оформянето на Музеен детски център в привлекателно място прави устойчиво неговото съществуване, тъй като публиките, които го потребяват ще допринесат за увеличаване на финансовите приходи на институцията. РЕМО „Етър“ е популярен сред българската публика. Проектът „Минало с бъдеще“ ще подпомогне и привличането на чуждестранни потребители на услугите на Музеен детски център. Чрез онлайн връзки ще се провеждат обучения на деца от българските общности в чужбина. По този начин те ще научат повече за историята на своя народ и корените си. Музеят има изградени отношения с български училища извън страната. Този проект позволява на мрежата да се разраства, чрез възможностите, които дава интернет. Чрез обновяването на обекта преодолява и сезонния характер на работа с деца.

Училища, детски учебни заведения, структури от чужбина – такива са институциите, които ще бъдат привличани за разширяване на музейната потребителска мрежа. Музейният детски център дава възможност за разширяване на партньорствата с училища по изкуствата, куклени театри и български общности в чужбина. В рамките на тези отношения ще се направи пилотна програма – деца обучават деца, тематични работилници и уроци, интерактивен куклен спектакъл – в който публиката ще взема участие и ще разбере тайните на това изкуство.

С дейността Реставриране и допълване на съществуващи модули ще се надградят и модернизират модулите – „Магията на тъканите“, „В грънчарската работилница“, „Открий и узнай“, „Който разбира, тук се спира“, „Куклен театър“, „Кой какъв е и защо такъв е“. Ще бъдат доставени дървени играчки и играчки от плат, ще бъдат закупени материали. Друга дейност по проекта – Закупуване на мебели, ще има принос към естетическото интериорно оформление на помещенията.

Проектът „Минало с бъдеще“ е финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“, съгласно договор № VRKI-2022-27 26/07/2022 г. от Национален фонд „Култура”.

Национален фонд „Култура“ финансира проект „Минало с бъдеще“ (първа част)

Сподели в

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *