„Народна култура на балканджиите“, том 12

Публикувана на 04.11.2022 в 14:40

Излезе том 12 от масива сборници „Народна култура на балканджиите“. Той поставя края на една тематична поредица, която просъществува 26 години.

Началото на националните научни конференции „Народна култура на балканджиите“, които музей „Етър“ организира, е сложено на 25 октомври 1991 година, като част от втория Етърски есенен панаир (26 – 27 октомври). Целта е да се натрупа емпиричен материал и да се направят обобщения за живота на тази етнографска група.

В първи том от поредицата сборници „Народна култура на балканджиите“, отпечатан през 1996 година, намират място съобщения от проведените дотогава четири научни конференции. До 2018 година в тематичната поредица „Народна култура на балканджиите“ с различна периодичност – понякога през, понякога всяка година – излизат от печат 11 тома с 288 статии. Те са четени на 15 научни конференции, в които участват 143 изследователи от университети и институти към Българската академия на науките, от музеи, библиотеки и архиви, както и краеведи от цялата страна.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Последната 16-та научна конференция, посветена на балканджиите, е проведена през юни 2019 година по време на еньовденските празници, които музеят организира. В нея се включват 28 автори – научни работници, преподаватели, музейни специалисти, краеведи от Бургас, Габрово, Исперих, Омуртаг, Перник, Разград, Севлиево, София, Троян и Шумен. Предложените 26 съобщения засягат родови изследвания за мигрирали в полето балканджии; земеделието в Тузлука, занаятите и търговията – златарство, ножарство, колониални стоки, и отраслите в гр. Шумен; домашните занятия кошничарство, обработка на коноп, боядисване с естествени багрила; календарна обредност и народна метеорология; личности с принос в местната история – Петър Саков, Пенчо х.Найденов; възрожденска кореспонденция. Съвременните аспекти в музейната работа са отразени в представяне на колекция медникарство в Троян и накити от Еркеч; изявите в региона на Централна Стара планина – теренни проучвания, детски школи и музейни събития са друг акцент в сборника.

Всички статии са с резюме на английски език. В края на тома има указател със съдържанията на всички излезли сборници от поредицата „Народна култура на балканджиите“. Изданието е регистрирано в НАЦИД.

Рецензенти на том 12 от сборника са доц. д-р Красимира Кръстанова от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р Петър Петров от ИЕФЕМ-БАН – София.

Впечатляващият брой публикации в поредицата „Народна култура на балканджиите“ изпълняват поставената през 1991 г. цел и имат значим принос в пресъздаване разнообразния живот на балканджиите въз основа на документи, теренни проучвания, музейни артефакти, спомени.

Автор на статията: Румяна Денчева, уредник отдел „Бит и поминък“ при РЕМО „Етър“

Сподели в

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *