Проектът „Майсторлък за бъдещето“ подпомага занаятчиите в един от най-атрактивните музеи на открито в Европа

Публикувана на 08.12.2021 в 22:07

Още в самото начало на кризата, провокирана от пандемията от КОВИД-19, културният и туристическият сектори в България – една от страните членки на Европейския съюз, се оказват сред най-засегнатите от наложените ограничения и са затруднени да осъществяват дейността си. Културата е определена от националните и мести власти за една от приоритетните области, които се нуждаят от спешни програми за подкрепа. Тази ангажираност се насочва и към майсторите на традиционни занаяти в музеите и етнографските комплекси на България.

 Особено трудни са месеците март, април и май 2020 година, когато музеите в страната са затворени и пред занаятчиите, свързани с тях, съществува реална опасност  да се откажат да практикуват, а техните умения – нематериално културно наследство, да изчезнат.

В тази обстановка държавната власт предлага варианти за защита на културния сектор.

Част от предприетите мерките са общи, насочени към целия пазар на труда (като данъчни облекчения, субсидиране на заетост, обезщетения за безработни), а други – специфични, насочени само към лица с доказан опит в областта на културата и изкуството, пазители на традиционните занаяти.

Няколко общини в България (местни институции с функции на законодателна и изпълнителна власт), на територията на които съществуват музеи на открито и етнографски комплекси от национално значение, се обръщат към Министерство на културата за съдействие и подкрепа на изпадналите в тежко финансово затруднение майстори на традиционни занаяти, много от които са собственици на малки семейни фирми.

Като резултат от тези усилия за подпомагане на занаятите, се реализира проект „Майсторлък за бъдещето“,  чиято стойност е 85 000 лв. (около 48 771,25 щатски долара). Целта на проекта е да се популяризират уменията на майсторите в изработката на традиционни и дизайнерски изделия. Осъществен е в разположения в централната част на България Регионален етнографски музей на открито „Етър“ и е финансиран от Министерство на културата.

Този музей е сред най-популярните културни и туристически обекти. Преди пандемията от КОВИД-19, годишно е посещаван от над 200 000 души. В музей „Етър“ са представени между 18 и 22 – в зависимост от сезона, действащи занаятчийски работилници и съоръжения. Проектът е създаден от екипа на музея, бенефициент по него е Община Габрово – институцията, представляваща местната изпълнителна власт, а финансиращ орган е държавата, чрез бюджета на Министерство на културата на България. Сумата е предназначена за майсторите в музей „Етър“, които я влагат в закупуване на материали, представяне на умения, заплащане на работата на документиращ екип и собствените си разходи по труд и консумативи. На всеки от занаятчиите, включени в проекта, се полагат по около 5 000 лв. – в условията на България това е сума, достатъчна да се обезпечи функционирането на работилниците и издръжката на майсторите за период между два и три месеца и се равнява на 2 877,76 щатски долара. През 2021 – годината на реализация на проекта, минималната работна заплата в България е 650 лв., което се равнява на 374,11 щатски долара.

Проектът „Майсторлък за бъдещето“ има за цел финансово подпомагане за документиране, съхраняване и популяризиране на занаятчийските умения на майсторите в РЕМО „Етър“. Всеки от включените в проекта занаятчии изработва един традиционен и един дизайнерски предмет. Чрез видео се документира целият процес. За широката публика са създадени 17 кратки филма, изработен и е трейлър.

Създаването на видео продуктите има и по-дългосрочна цел за популяризиране на изделията на майсторите. Екипът на музей „Етър“ планира представяне на филмите на туристически борси, конференции, занаятчийски изложения, в Мрежата на творческите градове към ЮНЕСКО и в Мрежата за творчески туризъм, в която членува Габрово. Изработените изделия и документираните технологии предстои да бъдат експонирани в изложба в РЕМО „Етър”. През 2022 година, те ще бъдат  представена в други музеи и културни институции в България.

Проектът „Майсторлък за бъдещето“ е представен, като добра практика за съхраняване на културно-историческото наследство, по време на Международния проект „КОД ЗАНАЯТИ,  четвъртия междурегионален семинар“, който е проведен на 18 и 19 ноември 2021 г. На срещата на Управителния съвет на ИКОМ за Югоизточна Европа , която се провежда по същото време в словенския град Брежице, директорът на музей „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова и ръководителят на отдел „Културен мениджмънт“ Светлозар Тодоров представят реализирания вече проект.

„Майсторлък за бъдеще“ е една инициатива, която чрез пряко финансиране дава възможност на майстори – носители на умения, които са нематериално културно наследство, да продължат да практикуват своя занаят. Тези умения са документирани и съхранени за бъдещето. Чрез видео продукциите се провокира интереса на новите поколения към занаятчийството и се дава шанс за постигане на определено ниво на знания, свързани с даден занаят. Чрез този проект централната и местна власти в България и музейните специалисти от РЕМО „Етър“ дават своя принос към запазването на ценните майсторски умения на занаятчиите, практикуващи в музея. Този проект е добра мярка срещу последиците от КОВИД-19 и успешно може да бъде прилаган в различни ситуации, като се адаптира в зависимост от субективните фактори.

Автори на статията:

Росица Бинева, уредник „Занаяти“ в музей „Етър“

Тихомир Църов, връзки с обществеността в музей „Етър“

Сподели в

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *