Публикувана на

Когато застанете пред една икона, благодарете и на реставратора, който я е върнал към живот