Публикувана на

Етнографите са най-сърцатите и отдадени на призванието си хора